სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ეროვნული უსაფრთხოება და ორგანიზებული დანაშაულობა“

დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრი

JA slide show
 

სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ეროვნული უსაფრთხოება და ორგანიზებული დანაშაულობა“

ელ-ფოსტა ბეჭდვა PDF

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ქალაქ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დადანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის პრეზენტაცია;

• ჟურნალ ,,კრიმინოლოგში” გამოქვეყნებული საუკეთესო ნაშრომებისათვის ავტორების დაჯილდოება;

• სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, თემაზე: ,,ეროვნული უსაფრთხოება და ორგანიზებული დანაშაულობა”.

კონფერენცია გახსნა პროფესორმა მამუკა თავხელიძემ-გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორმა.

 

 

 

 

კონფერენციის პირველ დღეს მოხსენებით გამოვიდნენ:

მალხაზ ბაძაღუა_ დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის ხელმძღვანელი, ჟურნალ “კრიმინოლოგი”-ს მთავარი რედაქტორი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი;

თემა: “ორგანიზებული დანაშაულობა _ ეროვნული საფრთხე.”

ჯემალ გახოკიძე_ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს თავმჯდომარე, სამართლის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი;

თემა: “გაყინული კონფლიქტები და ეკონომიური უსაფრთხოების პრობლემები(ე.წ.ერგნეთის ბაზრობის მაგალითზე).”

გიორგი თოდრია_ დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის თანადამფუძნებელი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი;

თემა: “ორგანიზებული დანაშაულობა, როგორც კრიმინოლოგიის პრობლემა.”

ირაკლი მენაღარიშვილი_ სტრატეგიული გამოკვლევათა ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი;

თემა: “ორგანიზებული დანაშაულობა და რეგიონალური უსაფრთხოების გამოწვევები.”

ჯემალ ჯანაშია_ დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის წევრი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი;

თემა: “ორგანიზებული დანაშაულობის თავისებურებები თანამედროვე ეტაპზე.”

გიორგი ღლონტი_ დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის თანადამფუძნებელი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე, სრული პროფესორი;

თემა: “ვიქტიმიზაციის საკითხები საქართველოში.”4გელა სულაძე_ დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის წევრი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში;

თემა: “ტერორიზმი და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები.”

სოფიო ასანიძე_ დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის წევრი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის დოქტორანტი;

თემა: “ფულის გათეთრება –ეროვნული უსაფრთხოების წინაშე მდგარი მნიშვნელოვანი საფრთხე.”

დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღეს:

ლევან იზორიამ–გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის სრულმა პროფესორმა დაგურამ გვეტაძემ–ჟურნალ ,,კრიმინოლოგის” საექსპერტო საბჭოს წევრმა, თადარიგის გენერალ-ლეიტენანტმა.

კონფერენციის მეორე დღე დაეთმო გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის და სხვა უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლებს, ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებს.

პრეზენტაციით წარსდგნენ:

თეა გიგაური_ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი –თემით: “მედიისა და ხელისუფლების ურთიერთობის პრობლემები;”

სალომე ადეიშვილი–გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი –თემით: “საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკა ორგანიზებულდანაშაულობასთან დაკავშირებით;”

მარიამ მოსიაშვილი-გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტი –თემით: “არასრულწლოვანთა კავშირი ორგანიზებულ დანაშაულობასთან;”

სოფო მიდელაშვილი-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის   დოქტორანტი, თემით: “ტალიავინის კომისიის დასკვნის ზოგიერთი ასპექტი;”

გოგი უშიკიშვილი–გრიგოლ რობაქიძის სახელობისუნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი –თემით: “კორუფციული დანაშაულობის თავისებურებანი;”

ნიკო რობაქიძე-გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი –თემით: “ტრეფიკინგი და ტრეფიკინგთან ბრძოლის ღონისძიებები;”

თეა ბერიძე-გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი –თემით: “ადამიანებით ვაჭრობა –თეთრი მონობა XXI საუკუნეში;”

ლიკა გრიშიკაშვილი-გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი –თემით: “ორგანიზებული დანაშაულობის პრევენციის ზოგადი პრობლემები;”

რუსუდან მეფარიშვილი-გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი –თემით: “ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის საკანონმდებლო პრობლემები;”

ნათია მალანია-გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის 5მაგისტრატურის სტუდენტი –თემით: “დამნაშავე პიროვნების ფსიქიკური  ასპექტები;”

ბაჩო სართანია_ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტი –თემით: “ადამიანით ვაჭრობა –ტრეფიკინგის მსხვერპლთა თვითიდენტიფიკაციის პრობლემები;”

კონფერენციის ფარგლებში, გაიმართა ჟურნალ “კრიმინოლოგის” 5 წლის იუბილესთან დაკავშირებით გამოცხადებული კონკურსის, “საუკეთესო ნაშრომების ავტორების” გამოვლენა-დაჯილდოვება,  რომელთაც გადაეცათ პრიზები.

გამარჯვებულად გამოვლინდნენ:

-ჯემალ ჯანაშია_ დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის წევრი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი. ჟურნალ “კრიმინოლოგის” #2(3)-ში გამოქვეყნებულ ნაშრომისათვის “ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან და ნარკომანიასთან ბრძოლის სამართლებრივ-სოციალური ასპექტები და პერსპექტივები”;

-ცირა ჭანტურია–გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული, ციხის საერთაშორისო ორგანიზაციის სამხრეთ კავკასიის ოფისის ხელმძღვანელი, ჟურნალ “კრიმინოლოგის” #1-ში გამოქვეყნებული ნაშრომისათვის “საქართველოს გეოპოლიტიკური მდგომარეობა და ნარკოდანაშაული.”

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის და დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის მიერ, დაბადებიდან 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, სამახსოვრო საჩუქრები და სუვენირები გადაეცა საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს, თადარიგის გენერალ-ლეიტენანტს, ჟურნალ ,,კრიმინოლოგის” საექსპერტო საბჭოს წევრს -გურამ გვეტაძეს.

 

2011 წლის 27-29 დეკემბერს, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის

უნივერსიტეტის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა:


გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ქალაქ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დადანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის პრეზენტაცია;

• ჟურნალ ,,კრიმინოლოგში” გამოქვეყნებული საუკეთესო ნაშრომებისათვის ავტორების დაჯილდოება;

• სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, თემაზე: ,,ეროვნული უსაფრთხოება და ორგანიზებული დანაშაულობა”.

კონფერენცია გახსნა პროფესორმა მამუკა თავხელიძემ-გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორმა.

კონფერენციის პირველ დღეს მოხსენებით გამოვიდნენ:

მალხაზ ბაძაღუა_ დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის ხელმძღვანელი, ჟურნალ “კრიმინოლოგი”-ს მთავარი რედაქტორი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი;

თემა: “ორგანიზებული დანაშაულობა _ ეროვნული საფრთხე.”

ჯემალ გახოკიძე_ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს თავმჯდომარე, სამართლის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, სრული პროფესორი;

თემა: “გაყინული კონფლიქტები და ეკონომიური უსაფრთხოების პრობლემები(ე.წ.ერგნეთის ბაზრობის მაგალითზე).”

გიორგი თოდრია_ დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის თანადამფუძნებელი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი;

თემა: “ორგანიზებული დანაშაულობა, როგორც კრიმინოლოგიის პრობლემა.”

ირაკლი მენაღარიშვილი_ სტრატეგიული გამოკვლევათა ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი;

თემა: “ორგანიზებული დანაშაულობა და რეგიონალური უსაფრთხოების გამოწვევები.”

ჯემალ ჯანაშია_ დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის წევრი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი;

თემა: “ორგანიზებული დანაშაულობის თავისებურებები თანამედროვე ეტაპზე.”

გიორგი ღლონტი_ დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის თანადამფუძნებელი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე, სრული პროფესორი;

თემა: “ვიქტიმიზაციის საკითხები საქართველოში.”4გელა სულაძე_ დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის წევრი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში;

თემა: “ტერორიზმი და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები.”

სოფიო ასანიძე_ დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის წევრი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის დოქტორანტი;

თემა: “ფულის გათეთრება –ეროვნული უსაფრთხოების წინაშე მდგარი მნიშვნელოვანი საფრთხე.”

დისკუსიაში მონაწილეობა მიიღეს:

ლევან იზორიამ–გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის სრულმა პროფესორმა დაგურამ გვეტაძემ–ჟურნალ ,,კრიმინოლოგის” საექსპერტო საბჭოს წევრმა, თადარიგის გენერალ-ლეიტენანტმა.

კონფერენციის მეორე დღე დაეთმო გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის და სხვა უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლებს, ბაკალავრიატის და მაგისტრატურის სტუდენტებს.

პრეზენტაციით წარსდგნენ:

თეა გიგაური_ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი –თემით: “მედიისა და ხელისუფლების ურთიერთობის პრობლემები;”

სალომე ადეიშვილი–გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი –თემით: “საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკა ორგანიზებულდანაშაულობასთან დაკავშირებით;”

მარიამ მოსიაშვილი-გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტი –თემით: “არასრულწლოვანთა კავშირი ორგანიზებულ დანაშაულობასთან;”

სოფო მიდელაშვილი-საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის   დოქტორანტი, თემით: “ტალიავინის კომისიის დასკვნის ზოგიერთი ასპექტი;”

გოგი უშიკიშვილი–გრიგოლ რობაქიძის სახელობისუნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი –თემით: “კორუფციული დანაშაულობის თავისებურებანი;”

ნიკო რობაქიძე-გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი –თემით: “ტრეფიკინგი და ტრეფიკინგთან ბრძოლის ღონისძიებები;”

თეა ბერიძე-გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი –თემით: “ადამიანებით ვაჭრობა –თეთრი მონობა XXI საუკუნეში;”

ლიკა გრიშიკაშვილი-გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი –თემით: “ორგანიზებული დანაშაულობის პრევენციის ზოგადი პრობლემები;”

რუსუდან მეფარიშვილი-გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის სტუდენტი –თემით: “ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის საკანონმდებლო პრობლემები;”

ნათია მალანია-გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის 5მაგისტრატურის სტუდენტი –თემით: “დამნაშავე პიროვნების ფსიქიკური  ასპექტები;”

ბაჩო სართანია_ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტი –თემით: “ადამიანით ვაჭრობა –ტრეფიკინგის მსხვერპლთა თვითიდენტიფიკაციის პრობლემები;”

კონფერენციის ფარგლებში, გაიმართა ჟურნალ “კრიმინოლოგის” 5 წლის იუბილესთან დაკავშირებით გამოცხადებული კონკურსის, “საუკეთესო ნაშრომების ავტორების” გამოვლენა-დაჯილდოვება,  რომელთაც გადაეცათ პრიზები.

გამარჯვებულად გამოვლინდნენ:

-ჯემალ ჯანაშია_ დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის წევრი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სრული პროფესორი. ჟურნალ “კრიმინოლოგის” #2(3)-ში გამოქვეყნებულ ნაშრომისათვის “ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვასთან და ნარკომანიასთან ბრძოლის სამართლებრივ-სოციალური ასპექტები და პერსპექტივები”;

-ცირა ჭანტურია–გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული, ციხის საერთაშორისო ორგანიზაციის სამხრეთ კავკასიის ოფისის ხელმძღვანელი, ჟურნალ “კრიმინოლოგის” #1-ში გამოქვეყნებული ნაშრომისათვის “საქართველოს გეოპოლიტიკური მდგომარეობა და ნარკოდანაშაული.”

გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის და დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრის მიერ, დაბადებიდან 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, სამახსოვრო საჩუქრები და სუვენირები გადაეცა საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს, თადარიგის გენერალ-ლეიტენანტს, ჟურნალ ,,კრიმინოლოგის” საექსპერტო საბჭოს წევრს -გურამ გვეტაძეს.

 

 

კომენტარის დამატება         

უსაფრთხოების კოდი
განახლება

ჩვენი პარტნიორები

საიტზე იმყოფება

 54 სტუმარი 


ცენტრის შესახებ

  • ცენტრის მიზნები და ამოცანები »»»
  • ცენტრის საქმიანობის ფორმები »»»
  • ცენტრის ორგანიზაციული სტრუქტურა »»»

 

ახალი სტატიები

პოპულარული სტატიები

ცენტრის დამფუძნებლები


არასამეწარმეო იურიდიული პირი, "დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრი", ვრცლად »»